Tradiciškai finansų įstaigos laiko LIBOR palūkanų normas nerizikingomis. LIBOR palūkanų norma finansinių institucijų naudojama kaip gairė ir yra žinoma kaip trumpalaikiai kapitalo kaštai. Tai parodo kokia vidutiniška kaina viena finansinė institucija gali gauti trumpalaikį finansavimą pinigų rinkoje. LIBOR palūkanų normos apima 5 skirtingas valiutas bei 7 skirtingus skolinimosi terminus. Ji yra oficialiai paskelbiama vieną kartą kiekvieną darbo dieną. Vis dėlto LIBOR palūkanų normos yra veikiamos kredito rizikos, nors ir yra labai arti to, kad galėtume jas vadinti nerizikingomis. Žinoma visada yra rizika, kad tam tikra finansinė institucija neįvykdys turimų įsipareigojimų. LIBOR palūkanų normos turi įtakos palūkanų normų svyravimams. Pasikeitimai LIBOR palūkanų normose dažniausia paveikia tradicinių palūkanų, taupymo sąskaitų bei paskolų dydžius.
Skirtinguose regionuose LIBOR palūkanų normų reguliavimą prižiūri skirtingos institucijos. Pavyzdžiui, Europos centrinio banko valdančioji taryba priima sprendimus dėl palūkanų normų dydžių euro zonoje. Žinoma, ECB monetarinio reguliavimo tikslas yra palaikyti kainų stabilumą euro zonoje. Paskutinė LIBOR palūkanų norma buvo užfiksuota ties 0,05 proc. Nuo 1998 iki 2015 metų LIBOR palūkanų normos svyravo nuo 4,75 procento 2000 metų spalį iki 0,05 procento 2014 rugsėjį.
2015 metų liepos pradžioje LIBOR palūkanų norma svyravo nuo -0,18 procento iki 0,16 procento (skolinimosi terminas nuo 1 dienos iki 12 mėnesių). Kaip rezultatas, palūkanų normos dydis išliko ties 0,05% riba. Jei manome, kad pasirinktoje finansinėje institucijoje metinė palūkanų norma už vienerių metų indėlius yra 0,05% (sudėtinės metinės palūkanos) ir pasirenkame investuoti $1000, po vienerių metų turėsime 1000 $ x 1,0005 = $1000,5. Vis dėlto infliacija euro zonoje šiuo metu buvo fiksuojama ties 0,3%. Tai reiškia, kad $1000 vertės šaldytuvas po metų kainuos $1003. Šiomis sąlygomis mūsų gautos pajamos iš palūkanų normų nepadengtų net esamos infliacijos.
Todėl turėtume ieškoti kitų investavimo būdų. Daugelio kapitalo valdymo įmonių mėnesinė grąža iš aktyvaus investavimo FOREX valiutų rinkoje svyruoja tarp 1 – 5 procentų. Žinoma, tokio tipo investicijos neatsiejamos nuo didesnės rizikos lyginant su investicijomis į taupomąsias sąskaitas, obligacijas ar akcijas ir gali netikti visiems investuotojams.