Pagrindinė taisyklė: palūkanų pajamos, Lietuvos rezidentų investuotojų gautos iš tarpusavio skolinimo veiklos, yra priskiriamos B klasės pajamoms ir yra apmokestinamos 15 % palūkanų dydžiu. Deklaruoti šias pajamas ir mokesčius sumokėti reikia pateikiant metinę pajamų deklaraciją iki 2017 m. gegužės 1 d.

Praeitais metais pajamas, gautas iš tarpusavio skolinimo veiklos per SAVY reikėjo įtraukti patiems rankiniu būdu. Šiais metais iki vasario 15 d. SAVY Valstybinei Mokesčių Inspekcijai (VMI) automatiškai pateiks visą informaciją, kuri bus įtraukta į investuotojo preliminarią deklaraciją, todėl beveik visais atvejais rankiniu būdu taisyti nieko nereikės.

Šiuo metu vyksta paskutiniai derinimosi darbai, po kurių SAVY iššiųs atskirą detalų naujienlaiškį, kuriame pristatys visas pajamų, gaunamų per SAVY, rūšis ir jų apmokestinimo tvarką, t.y. delspinigius, palūkanas, pajamas iš prekybos antrinėje rinkoje.

Iki vasario mėn. išsiųsiamo naujienlaiškio apie deklaravimą rekomenduojama nieko nedaryti, t.y. atskirai nepildyti deklaracijos ir palaukti detalios informacijos, kurią atsiųs SAVY. Kadangi kiekvieno investuotojo deklaravimui skirtą informaciją pateiks VMI ir beveik visais atvejais rankniu būdu nereikės nieko papildomai deklaruoti.

Šaltinis: SAVY