Tarpusavio skolinimas ( p2p lending (angl.)) pasaulyje yra žinomas nuo 2005 metų. Lietuvoje šio tipo investicijos dar tik įgauna pagreitį. Tarpusavio skolinimas Lietuvoje atsirado tik  2014 metais su Savy platformos įsteigimu. Teisę verstis tarpusavio skolinimo platformos operatorius veikla asmuo turi tik tada, kai priežiūros institucija įrašo jį į Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą. Verstis vartojimo kreditų teikimo veikla neturi teisės fiziniai asmenys ir pelno nesiekiantys asmenys. Tarpusavio skolinimo platformos operatorių veiklą ir įrašymo į Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą procedūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas. Plačiau
Asmuo gali būti įrašytas į tarpusavio skolinimo platformos operatorius sąrašą, jeigu jis atitinka Įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktų reikalavimus ir pateikia priežiūros institucijai šiuos dokumentus, duomenis ir informaciją:

– Prašymą įrašyti jį į Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą; informaciją apie viešąjį registrą, kuriame priežiūros institucija gali patikrinti pagrindinius asmens duomenis.
– Priežiūros institucija turi teisę prireikus prašyti pateikti išplėstinį viešojo registro išrašą; informaciją apie Įstatymo 251 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis ir dokumentus bei duomenis, patvirtinančius, kad jie atitinka šios dalies nurodytus reikalavimus;
– Informaciją apie įstatinio kapitalo reikalavimų tenkinimą; veiklos tęstinumo planą;
– Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisykles;
– Informaciją apie registrus ir informacines sistemas, kuriuose tikrinamas vartojimo kredito gavėjų kreditingumas;
– Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vardu veikiančių vartojimo kredito tarpininkų sąrašą, jeigu asmuo naudojasi vartojimo kredito tarpininkų paslaugomis.

Šiuo metu mūsų šalyje veikia 5 platformos:

Paskolų Klubas Savy Lenndy Manu Finbee
Įkurta 2016 2014 2016 2016 2015
Reguliuojama LB banko Taip Taip Ne Taip Taip
Prognozuojama metinė grąža 18.49% 25.07% 22.49% 12.58% 18%
Autoinvestavimas Yra Yra Yra Nėra Nėra
Užtikrintumo fondas Yra Nėra Yra Nėra Nėra
Buyback garantija Yra Nėra Nėra Yra Nėra
Minimali investicija €5 €5 €5 €10 €10
Laikas iki pirmo investavimo 1-2 dienos 1-15 dienų 1-5 dienos 1-2 dienos 1-30 dienų
Laikas reikalingas investicijų priežiūrai 30 min per mėnesį 30 min per mėnesį 30 min per mėnesį 30 min per mėnesį 30 min per mėnesį
Besiskolinančių patikra Vidinė pačioje platformoje Vidinė pačioje platformoje Vidinė pačioje platformoje Paskolų išdavėjai vertina besiskolinančiųjų riziką Paskolų išdavėjai vertina besiskolinančiųjų riziką
Priima investuotojus iš Europos Europos Europos Viso pasaulio Viso pasaulio
Priima valiutas Eur Eur Eur Eur Eur